Lektoriranje

Lektoriranje Veronika

Marko Hozjan

soustanovitelj podjetja

Z lekturo si pri Jezikovni Agenciji zagotovite slovnično in slogovno pravilnost ter terminološko usklajenost besedila. Lektoriranje je strokovna veščina (pregledovanje besedila), ki jo v Sloveniji izvajajo profesorji slovenskega jezika oziroma diplomirani slovenisti. Takšna oseba se imenuje lektor. V največ primerih lektor popravlja slovnične in stilistilne napake v prevedem besedilu, zato je lektura nepogrešljiv korak v procesu prevajanja. Prav tako pa je pogosto lektoriranje izvirnih besedil; tudi besedil v slovenskem jeziku, saj pogosto svojih napak ne zaznamo.

Naši lektorji bodo podrobno pregledali vaše besedilo in poskrbeli, da bo le-to brezhibno, tako kot si želite. Za besedila v tujem jeziku in prevode pa bo poskrbela naša ekipa lektorjev, ki so vsi naravnih govorci. Vse naše lektorje odlikuje natančnost, izkušenost ter odlično poznavanje slovničnih in stilističnih pravil.

V Jezikovni Agenciji vam nudimo lektoriranje različnih vrst besedil v slovenskem jeziku, prav tako tudi besedil, ki ste jih pripravili v tujem jeziku, kot so strokovna besedila, leposlovna besedila, diplomske in magistrske naloge, spletne strani, besedila za tisk in druga besedila.

Knjižica z nasveti za naročanje prevodov

Knjižica z nasveti za naročanje prevodov vsebuje najpomembnejše informacije o tem, na kaj morate paziti, ko naročate prevod. Knjižica z nasveti vam bo olajšala proces naročanja in celo znižala ceno prevoda.

 

Kako lektoriramo vaše dokumente?

Poglejte si, katerih pet korakov naša ekipa opravi za popolno lektoriranje vsakega dokumenta.

U
 

1. korak: Analiza dokumenta in ponudba

V prvi fazi nam posredujete besedila za lektoriranje. Lahko jih naložite preko sistema TAIA, pošljete po e-pošti, dostavite osebno ali pošljete priporočeno po navadni pošti. Lektoriranje lahko naročite tudi kot storitev poleg prevajanja. Po prejetju dokumentov te pretvorimo v obliko, ki omogoča štetje znakov v besedilu in so osnova za izračun avtorskih strani. Avtorska stran je slovenski standard in šteje 1500 znakov, brez presledkov. Glede na tematiko, kakovost besedila in izvedbeni rok vam nato dodelimo ustrezen popust in sestavimo končno ponudbo za lektoriranje.

 

2. korak: Naročilo

Po prejetju ponudbe za lektoriranje besedila nam je to potrebno potrditi. Začetek lektoriranja besedila lahko potrdite preko sistema TAIA, ali pisno preko elektronske pošte. Z lektoriranjem pričnemo že v nekaj minutah po potrditvi lektoriranja besedila.

 

3. korak: Lektoriranje

Lektoriranje besedila opravlja lektor, ki je naravni govorec jezika, v katerem se lektura opravlja ter ima ustrezno izobrazbo. V kolikor ste naš redni naročnik in ste z lektoriranjem posameznega lektorja zadovoljni, vam v prihodnje zagotavljamo, da bo lektoriranje vseh vaših besedil opravljal isti lektor.

 

4. korak: Preverjanje kakovosti

Po opravljenem lektoriranju besedil se opravi še pregled kakovosti. Pregled opravi oseba, ki je strokovnjak na področju in obvlada jezik, v katerem se opravlja lektoriranje. Po potrebi se glede pravilnosti lektoriranja besedila posvetuje z drugim lektorjem.

 

5. korak: Oddaja lektoriranega besedila

Po opravljenem pregledu lektoriranega besedila, vam besedilo z vidnimi popravki in čistopis vrnemo preko sistema TAIA ali po elektronski pošti.

Aplikacija TAIA vam omogoča hitro in enostavno naročanje prevodov. 

Naložite dokument in pridobite ponudbo v le nekaj minutah!