Deželna Banka

Deželna Banka - Stranka na področju prevajanja

O banki Deželna Banka

Deželna banka Slovenije ima več desetletno tradicijo, saj njeni začetki segajo še v čas hranilno-kreditnih služb.

Predhodnica Deželne Banke, Slovenska zadružna kmetijska banka, je bila ustanovljena leta 1990 ter postala finančni steber kmetijstva, zadružništva in živilsko predelovalne industrije. Kot nadgradnja zadružnih kmetijsko-hranilnih služb je oživela tradicijo uspešnih in varnih kmetijskih ter zadružnih finančnih zavodov pred drugo svetovno vojno v Sloveniji. S prevzemom sredstev in obveznosti Zveze hranilno-kreditnih služb v letu 2004 so se združili interesi dveh finančnih institucij, ki sta že prej sinergijsko delovali na področju kmetijstva. Tako je Deželna banka Slovenije postala še večja in močnejša finančna institucija.

Deželna banka Slovenije je univerzalna banka v večinski lasti slovenskega zadružnega sistema, ki daje tradicionalno poseben poudarek agroživilskemu segmentu. S tretjo najbolj obsežno poslovno mrežo med bankami v Sloveniji, ki šteje 83 poslovalnic, sđo strankam, kot pravi naš slogan, vedno blizu – tudi v manjših krajih. Stavijo na oseben pristop, saj so prepričani, da lahko le strankam, ki jih dobro poznajo, ponudijo najboljši servis in zagotovimo dolgoročno obojestransko zadovoljstvo – ob konzervativnem pristopu k poslovanju, v kombinaciji s sodobnimi tehnologijami bančnega poslovanja.

Na Jezikovni Agenciji smo ponosni, da z Deželno Banko sodelujemo na področju jezikovnih tečajev.