Pogosta vprašanja

Matevž Šušteršič

direktor podjetja

Sodni prevod in pisni prevod –  kako se razlikujeta?

Sodne prevode na Jezikovni Agenciji opravljajo sodni prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Pisni prevod se od sodnega prevoda razlikuje še po tem, da sodni tolmač ob prevodu, ki je fizično zvezan z izvirnim dokumentom, doda še izjavo z žigom in podpisom, s čimer zagotavlja, da se prevedeno besedilo popolnoma ujema z izvirnim.

 

Kakšen je proces prevajanja?

Ko pošljete povpraševanje, projektni vodja analizira vaše besedilo in vam pripravi ponudbo glede na zahtevnost in obseg besedila.Že ob samem povpraševanju projektni vodja analizira vaše besedilo in vam glede na njegovo strokovno zahtevnost in obseg pripravi ponudbo. Po vašem naročilu se besedilo pretvori v ustrezno obliko, ki prevajalcu omogoča najhitrejši in najnatančnejši prevod. Ko prevajalec zaključi s prevajanjem, projektni vodja posreduje prevedeno besedilo lektorju, ki odpravi morebitne slovnične in stilistične napake. Proces prevajanja se zaključi s končnim pregledom ustreznosti oz. redakcijo, ki jo opravi projektni vodja. Le ta vam potem pošlje prevedeno besedilo. Naša aplikacija TAIA z avtomatizacijo postopkov, zmanjšanjem ročnega dela in z integracijo prevajalskega orodja poskrbi, da so vaši prevodi opravljeni hitreje, bolj kakovostno, varneje in tudi ceneje.

 

 

Kako je z varnostjo dokumentov, ki vam jih pošljemo?

Dokumente obravnavamo strogo zaupno in jih odpremo le z namenom analize oz. za pripravo natančne ponudbe s točno ceno in rokom.  Z našo aplikacijo TAIA je varnost dokumentov še povečana, saj se dokumenti ne izmenjujejo preko elektronske pošte ampak bodo ostali v šifriranih strežnikih.

 

Kaj je vključeno v ceno prevoda?

V ceno prevoda, ki ga pripravi prevajalec z večletnimi izkušnjami, je vključena lektura naravnega govorca in redaktorjev končni pregled ustreznosti.

 

Kakšni so plačilni pogoji?

V Jezikovni Agenciji vam nudimo plačilne pogoje po meri, kar pomeni, da se v največji meri prilagodimo vašim zmožnostim. Vsem pravnim osebam omogočamo plačilo po XX dneh po opravljeni storitvi, ob sklenitvi pogodbe pa tudi obročno plačilo ali plačilo v XX dneh po opravljeni storitvi.

 

Kako se obračunavajo prevodi?

Storitev prevajanja in lektoriranja se obračunava glede na število znakov brez presledkov v izvirnem besedilu. Naša obračunska enota je 1 avtorska stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov in je najmanjša obračunska enota.

 

Kako hitro lahko pripravite prevod?

Besedilo v obsegu do 10 avtorskih strani (oz. 15000 znakov) vam lahko prevedemo v 48 urah, v kolikor gre za prevod pogostejših jezikovnih kombinacij kot je prevod slovenščina-nemščina.

 

S čim zagotavljate kakovost vaših storitev?

V Jezikovni Agenciji vam zagotovljamo, da bodo vaše besedilo prevajali oz. lektorirali izkušeni jezikoslovci, ki so za vsak projekt izbrani glede na strokovnost in zahtevnost besedila. Ob vsakem vašem naročilu vam nudimo tudi garancijo, kar pomeni, da bomo vse prevode oz. lekture usklajevali z vašimi željami in pričakovanji. Z aplikacijo TAIA smo napake v prevodih zmanjšali in sicer na približno 0,7 %. S tem vam zagotavljamo še bolj kakovostne in točne prevode, ki pa so zaradi uporabe sodobne tehnologije opravljeni tudi hitreje.

 

Ali nam nudite garancijo na kakovost?

Da, v Jezikovni agenciji vam vam nudimo garancijo na kakovost. V primeru, da z našimi storitvami ne bi bili v celoti zadovoljni, vam ob upravičljivih razlogih garantiramo vračilo denarja.

 

Ali nam lahko pripravite tudi testni prevod?

V Jezikovni Agenciji vam bomo z veseljem pripravili kratek testni prevod, saj verjamemo, da se boste z njim še lažje prepričali o naši odzivnosti in kakovosti naših prevajalskih storitev.

 

Nasveti za cenejši prevod.

V knjižici so opisana navodila kako si lahko sami okvirno izračunate ceno prevajanja, sodnega prevajanja, lektoriranja ali tolmačenja. Knjižica vsebuje kratka navodila, ki vam bodo razjasnila postopek določanja cen in vam omogočila, da že sami pred oddajo povpraševanja pribljižno ocenite strošek prevajanja, sodnega prevajanja, lektoriranja ali tolmačenja.