Luka Koper

Luka Koper - Stranka na področju prevajanja

O družbi Luka Koper

Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip. Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljamo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju.

Želimo biti odlični, zato smo leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost. Od 2010 naše delo odlikuje tudi okoljski certifikat EMAS in številni drugi certfikati. Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo.

Osnovna dejavnost družbe Luka Koper je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Postavljamo si ambiciozne cilje, ki jih v veliki meri tudi dosegamo. Z uresničevanjem razvojnih usmeritev krepimo naše konkurenčne prednosti.

Vizija

Luka Koper vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo

Z zanesljivo in razvito pristaniško ponudbo podpiramo globalne logistične rešitve do osrčja Evrope skladno s potrebami gospodarstva in najzahtevnejših kupcev.

Na Jezikovni Agenciji smo ponosni, da z družbo Luka Koper sodelujemo na področju jezikovnih tečajev.