Prevajanje - Prevajalska agencija

Prevajanje bo v prihodnosti zagotovo še pridobilo na svojem pomenu pri navezovanju stikov, širjenju podjetij na tuje trge in prodorni glasbeni ter filmski industriji. Prevodi nam torej omogočajo, da se naše misli in ideje pretvorijo v ostale jezike, za kar skrbimo tudi v naši prevajalski agenciji.

Zemljevid jezikov se danes drastično spreminja zaradi demografskih trendov, napredkov tehnologije in mednarodne komunikacije. Te spremembe bodo vplivale na prihodnost jezika.

Trenutno smo vsi priča jezikovni krizi in jezikovni sistem je v fazi korenitega prestrukturiranja, kar pomeni, da se bo ta v prihodnje popolnoma preoblikoval. Ocenjuje se, da bo od obstoječih 6000 jezikov v prihodnje izumrlo nekje 90%. Kljub temu, da izginjajo starejše oblike podeželskih jezikov, nove mestne hibridne oblike pomagajo ohranjati globalno raznolikost. Mesta so kraji, kjer se jeziki mešajo in kjer se jezikovne spremembe še pospešujejo. Hitro rastoča urbana območja sveta so razmnoževalna območja za nove hibridne jezike – prav tako kot že več sto novih oblik angleščine po svetu.

Čeprav ima angleški jezik le 527 milijonov naravnih govorcev, vemo, da je na samem vrhu najbolj govorečih jezikov, pridružila pa se ji je tudi španščina. Španščina ima skoraj 100 milijonov naravnih govorcev več kot arabščina, največ pa je naravnih govorcev kitajščine (če seveda združimo vse dialekte), sledita pa ji Hindi in Urdu. Največ maternih govorcev med evropskimi jeziki imata portugalski in ruski jezik, za polovico manj pa nemščina in francoščina.

Ste kdaj pomislili, kater jezik bo prevladal v svetu in katerega zagotovo morate obvladati? Verjetno je vaš odgovor: angleščina. Pravilen odgovor pa se po predvidevanjih britanskih tržnih raziskav glasi: Jezik vaše prihodnosti je odvisen od tega, na katerem trgu želite širiti svoje posle. Jeziki, ki bodo v prihodnje najbolj aktualni, so torej vezani na najhitreje rastoče trge t.i. BRIC države (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska). Še vedno pa so mnenja precej deljena, saj je potrebno v domneve vključiti tudi dejstvo, da bodo demografske spremembe v smislu selitev vse pogostejše.

Po nekaterih podatkih bodo v poslovnem svetu najbolj prevladali hindi, urdu, bengalščina in Indonezijščina, pa tudi španščina, portugalščina, arabščina in ruščina. Večino izmed prej naštetih jezikov ima številna narečja, kar lahko privede do težav v komunikaciji s tujci.

Nemški jezikoslovec Ulrich Ammon je v svoji 15-letni raziskavi prišel do spoznanja, da so jeziki, ki se jih trenutno zaradi največjega potenciala v sovji uporabnosti splača učiti, so kitajščina, španščina in francoščina.

Kaj pa potovanja? Verjetno vas zanima, kater jezik se govori v največ državah. Končno je odgovor angleščina, za njo pa arabščina, francoščina, kitajščina in španščina.

Zaključimo lahko z dejstvom, da odgovor na vprašanje “Kater jezik je jezik prihodnosti”, vsekakor ne more biti enoznačen. Odvisen je predvsem od vaših interesov, ciljev in motivacije, ki jo imate za učenje.

Vsekakor vam Jezikovna Agencija ostaja v pomoč do trenutka, ko jezika ne boste popolnoma obvladali. Prevajanje je še vedno ena izmed najbolj učinkovitih metod, ki omogoča sporazumevanje med poslovnimi partnerji, ki ne govorijo istega jezika.

V Jezikovni Agenciji prevajamo v vse zgoraj omenjene jezike, zato nam pišite na info@jezikovna-agencija.si in z veseljem vam bomo pripravili ponudbo.