Prevajanje - Prevajalska agencija

Poslovno komuniciranje se nanaša na sporazumevanje v organizaciji in med organizacijami. Pogosto gre za dvorezen meč, lahko je koristno in uspešno, včasih pa nam lahko napačna izvedba vse pokvari. Če hočemo, da bo imelo koristne in dolgotrajne učinke, se moramo naučiti ustreznega komuniciranja, tako osebnega pogovarjanja kot tudi dopisovanja in telefoniranja. Zavedati se moramo, da komuniciranje vpliva na podobo našega podjetja ter da je ustrezna poslovna komunikacija osnova za doseganje poslovnih ciljev.

Govorno sporočanje je najpreprostejša komunikacijska oblika. Komunikacijo delimo na verbalno ter neverbalno.

Pri verbalnem poslovnem komuniciranju je pomemben način ter intonacija našega govora. Ljudje lahko govorimo počasi ali hitro, razločno ali nerazločno ter monotono ali razgibano. Višina, ton, zvočnost in glasnost nam veliko povedo o tem, kako oseba v določenem trenutku razmišlja.

Zavedati se moramo, da uspešna poslovna komunikacija ni samo vsebinsko dobro oblikovan govor, temveč tudi način našega govora ter vsi zvoki, ki ga spremljajo. Pozorni moramo biti tudi na zvoke, ki niso besede in spadajo med moteče razvade pri sporazumevanju s strankami.

V nadaljevanju članka si bomo pogledali, na kaj moramo biti pozorni pri posameznih elementih ustrezne poslovne verbalne komunikacije:

  1. Pozdravljanje

Pozdrav je v poslovnem sporazumevanju zelo pomemben. Pogosto se ob običajnem pozdravu tudi rokujemo. Pobudo za rokovanje naj da oseba, ki je višja po položaju, ne glede na starost ali spol. Stisk roke napravi na sogovornika zelo močan vtis, le ta naj ne bi bil preveč trden ali pa mlahav, prav tako velja, da sogovorniku stisnemo roko na kratko. Pomembno je, da se na koncu poslovite na primeren način, s sogovorniki se lahko rokujete ali pa jih pozdravite s Hvala, veselilo me je, nasvidenje.

  1. Vikanje  

V poslovnem svetu obvezno vikamo vse neznane in polnoletne osebe. Ko poslovnega partnerja že poznamo, lahko starejša oseba, da pobudo, da preideta na tikanje. Za poslovno komunikacijo je priporočljivo tudi, da uporabimo besede gospod in gospa, prav tako je priporočljiva tudi uporaba sogovornikovega akademskega naziva.

  1. Jakost glasu

V poslovnem svetu je pomembna ustrezna jakost glasu. Pomembno je, da govorimo razločno ter ne pretiho, saj nas sogovornik ne bo razumel. Prav tako je neustrezno govoriti preglasno. Povzdignjena intonacija glasu lahko pomeni za sogovornika nevljudnost. Prav tako je nevljudno šepetanje.

  1. Zvoki

Pri poslovni komunikaciji moramo biti pozorni tudi na zvoke, ki spremljajo naš govor, govorimo o medmetih, ti izražajo naše razpoloženje, posnemajo naravne glasove ali pa izražajo velevanje.

  1. Prekinjanje sogovornika

Sogovornika med govorjenjem ne prekinjajmo, vpadanje v besedo pomeni nevljudnost. Vedno moramo pustiti, da sogovornik svoje mnenje pove do konca, šele potem lahko podamo lastno mnenje.

Na spodnjem video posnetku si lahko pogledate neprimerno prekinjanje sogovornika. Da, tudi gospod Trump se mora naučiti, da se sogovornika ne prekinja. 😊

https://www.youtube.com/watch?v=JSsdEQ8gB2o

  1. Humor 

Ustrezna mera humorja lahko pomeni sproščenost, vedno pa moramo biti pozorni, da ne pretiravamo, saj lahko to ogrozi resnost našega pogovora.

  1. Sarkazem in ironija

Pomembno je, da svoje nestrinjanje izrazimo vljudno, pri tem pa ne odgovarjamo s sarkazmom ali ironijo. V primeru, da sogovornik uporabi sarkazem, je pomembno, da ohranimo mirne živce in ne odgovorimo nazaj s sarkazmom.

Pitje vode med komunikacijo je vendarle pomembno. Poglejmo si, kako to poteka, pri gospodu Trumpu.

https://www.youtube.com/watch?v=s-s7eG2ckN4

Zavedati se moramo, da vse našteto vpliva na poslovno uspešnost. Tako v osebnem, kot tudi v poslovnem svetu je verbalna komunikacija, neposredno povezana z neverbalno komunikacijo, ki jo bomo spoznali v drugem delu članka.

 

Viri:

http://www.lung.si/ekt/poslovno%20komuniciranje-retorika2.pdf